...
Câu Chuyện Đầu Năm Kim Thoa (Hoa Hậu)
...
Hoa Tím Người Xưa Kim Thoa (Hoa Hậu)
...
Chuyện Tình Cát Và Sóng Kim Thoa (Hoa Hậu)
...
Cát Bụi Cuộc Đời Kim Thoa (Hoa Hậu)
...
...
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa Kim Thoa (Hoa Hậu)
...
Trăng Về Thôn Dã Kim Thoa (Hoa Hậu)
...
Đừng Nhắc Chuyện Lòng Kim Thoa (Hoa Hậu)
...
Nắng Lên Xóm Nghèo Kim Thoa (Hoa Hậu)
...
Lỡ Thương Nhau Rồi Lê Sang - Kim Thoa (Hoa Hậu)
...
Phận Gái Lỡ Làng Kim Thoa (Hoa Hậu)
...
Căn Nhà Màu Tím Quốc Đại - Kim Thoa (Hoa Hậu)