...
Con Trời Nhiều ca sĩ
...
Tình Yêu Chúa Sao Quá Tuyệt Vời Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
...
Về Với Giê-Xu Nguyễn Hoàng Nam
...
Ơn Chúa Cho Con Một Đời Nguyễn Hoàng Nam
...
Lời Trái Tim Nguyễn Hoàng Nam
...
Hỡi Ca Trái Đất Nguyễn Hoàng Nam
...
Hạnh Phúc Không Có Tên Em Nguyễn Hoàng Nam
...
...
Đức Tin Nguyễn Hoàng Nam
...
Cảm Tạ Chúa Nguyễn Hoàng Nam
...
...
Anh Mệt Rồi Buông Tay Thôi Nguyễn Hoàng Nam
...
Giấc Mơ Qua Rồi Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
...
Tiếng Sáo Người Mù Nguyễn Hoàng Nam
...
Tà Áo Thướt Tha Nguyễn Hoàng Nam