...
Mùa thu cho em Đinh Ứng Phi Trường
...
Vẫn Mãi Yêu Em Đinh Ứng Phi Trường
...
Để Mình Yêu Nhau Như Ngày Xưa Đinh Ứng Phi Trường
...
Yêu Em Hơn Cả Bản Thân Đinh Ứng Phi Trường
...
Xin Đừng Hỏi Tại Sao Đinh Ứng Phi Trường
...
Hạnh Phúc Khi Ta Bên Nhau Đinh Ứng Phi Trường