...
Em vẫn chờ Yến Phương
...
Mãi còn yêu Yến Phương
...
Đừng mãi cách xa Yến Phương
...
Vì Em Yêu Anh Yến Phương
...
Dấu yêu Yến Phương
...
Em nhớ anh Yến Phương
...
Khi đã yêu anh Yến Phương
...
...
Nửa vầng trăng Yến Phương
...
Tình ngỡ trăm năm Yến Phương