...
Anh Sẽ Để Em Ra Đi Châu Khải Phong
...
Chính Là Em Châu Khải Phong
...
Khi Nào Em Buồn Châu Khải Phong
...
Chốt Lại Em Muốn Chia Tay Châu Khải Phong - Khang Việt
...
Kẻ viết ngôn tình (Lofi) Châu Khải Phong
...
...
...
Kẻ viết ngôn tình (EDM) Châu Khải Phong
...
...
...
Chiều Xuân Remix Châu Khải Phong
...
...
Xuân Bên Anh Châu Khải Phong
...
Xuân Bên Anh Beat Châu Khải Phong
...