...
Hỏi Nàng Xuân Dương Hồng Loan
...
Hoa Tím Ngày Xưa Dương Hồng Loan
...
Hoa Tím Lục Bình Dương Hồng Loan
...
Hoa Đào Năm Trước Dương Hồng Loan
...
Em Đi Trên Cỏ Non Dương Hồng Loan
...
Duyên Kiếp Dương Hồng Loan - Hữu Khương
...
Đừng Nói Xa Nhau Dương Hồng Loan
...
Đợi Tôi Về Dương Hồng Loan
...
Đôi Ngã Chia Ly Dương Hồng Loan - Khang Chấn Thi
...
Nuốt Lệ Làm Vui Dương Hồng Loan - Phi Bằng
...
Ông Nội Ơi Nhiều ca sĩ
...
Những Trái Tim Hồng Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Nhớ Người Xưa Dương Hồng Loan
...
Mưa Rừng Dương Hồng Loan
...
Mưa Buồn Nhớ Anh Dương Hồng Loan