...
Con Đường Xưa Em Đi Dương Hồng Loan - Hữu Khương
...
Chờ Nhau Cuối Con Đường Dương Hồng Loan - Hữu Khương
...
Bến Duyên Lành Dương Hồng Loan
...
Áo Mới Cà Mau Dương Hồng Loan
...
LK Như Một Cơn Mê Nhiều ca sĩ
...
Đường Tình Đôi Ngả Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Bông Ô Môi Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Đính Ước Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Chim Trắng Mồ Côi Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
...
Tình Yêu Hoa Bướm Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Con Đường Xưa Em Đi Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Cầu Cho Cha Mẹ Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
...
LK Sau Lần Hẹn Cuối Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
...
Lúa Mùa Duyên Thắm Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi