...
Đơn Giản Hồ Quang Hiếu
...
Lời Ru Một Đời Hồ Quang Hiếu
...
Cánh Hồng Phai Hồ Quang Hiếu
...
Ngày Ấy Sẽ Đến Hồ Quang Hiếu
...
Riêng Tư Hồ Quang Hiếu
...
Khi nào em mới biết Hồ Quang Hiếu
...
Bí mật trái tim Hồ Quang Hiếu
...
Thần thoại Hồ Quang Hiếu
...
Nhỏ Ơi Hồ Quang Hiếu
...
Chia Tay Tuổi Học Trò Hồ Quang Hiếu
...
Chúc Tết Nhiều ca sĩ
...
Giấc Mơ Lạnh Hồ Quang Hiếu
...
Một Tình Yêu Đúng Nghĩa Hồ Quang Hiếu
...
Không Cảm Xúc Hồ Quang Hiếu
...
Ngã Tư Đường Hồ Quang Hiếu