...
Mong Ước Ngày Xưa Đào Phi Dương
...
Duyên Kiếp Đào Phi Dương - Minh Luân
...
Biển Tình Kim Yến - Đào Phi Dương
...
Gió Về Miền Xuôi Đào Phi Dương
...
Tình Nghĩa Bạn Bè Vũ Hoàng - Đào Phi Dương
...
...
Cát Bụi Cuộc Đời Đào Phi Dương
...
Có Thế Thôi Vũ Hoàng - Đào Phi Dương
...
Đắp Mộ Cuộc Tình Đào Phi Dương
...
Đoạn Tuyệt Đào Phi Dương
...
Ngày Buồn Đào Phi Dương - Khánh Bình
...
Tâm Sự Chàng Ca Sĩ Đào Phi Dương
...
Tình Bơ Vơ Đào Phi Dương - Lý Diệu Linh
...
Mùa gió chướng Ngọc Huệ - Đào Phi Dương
...
Đành lỡ duyên tình Đào Phi Dương - Dương Hồng Loan