...
Cô Đơn Một Vì Sao Khưu Huy Vũ - Đinh Kiến Phong
...
Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy (Remix) Khưu Huy Vũ - Đinh Kiến Phong
...
Còn Lại Nỗi Cô Đơn Khưu Huy Vũ - Đinh Kiến Phong
...
...
Bờ Vai Em Tựa Vào Đinh Kiến Phong
...
Quay Về Nơi Bắt Đầu Đinh Kiến Phong
...
Ngôn Tình Đinh Kiến Phong
...
...
Nhớ Nhau Hoài (Remix) Đinh Kiến Phong
...
...
Hồn Quê (Remix) Đinh Kiến Phong
...
...
Một Thời Đã Xa (Remix) Đinh Kiến Phong
...
Cha Mẹ Tuổi Thơ Con (feat) Đinh Kiến Phong
...
Thì Thầm Mùa Xuân (Remix) Đinh Kiến Phong