...
Em Qua Mặt Tôi (Remix) Đinh Kiến Phong
...
Phía Sau Hạnh Phúc. Đinh Kiến Phong
...
Em Yêu Ai Khác. Đinh Kiến Phong
...
Em Ơi Em Đừng Lo. Đinh Kiến Phong
...
...
...
Em Qua Mặt Tôi Remix Đinh Kiến Phong
...
Deezay Cuồng Quay (Remix) Đinh Kiến Phong
...
Hoa Cài Mái Tóc (Remix) Đinh Kiến Phong
...
Yêu Dấu Nhạt Màu (Remix) Đinh Kiến Phong
...
...
...
Xuân Sum Họp Đinh Kiến Phong
...
Hãy Quên Anh Và Xa Anh Đinh Kiến Phong - Tường Quân
...