...
Khúc Hát Ân Tình Thùy Dương
...
Hoa Nở Về Đêm Thùy Dương
...
Chuyến Đò Không Em Thùy Dương - Hồ Quang Lộc
...
Yêu người như thế đó Thùy Dương - Hồ Quang Lộc
...
Lk Dù anh nghèo Thùy Dương
...
Hành trang giã từ Thùy Dương
...
Chiều bên đồi sim Thùy Dương
...
Tình Mẹ Thùy Dương
...
...
Con đường mang tên em Thùy Dương - Tấn Lợi
...
Ăn năn Thùy Dương - Tấn Lợi
...
Nếu hai đứa mình Thùy Dương - Tấn Lợi
...
Người thương kẻ nhớ Thùy Dương - Nhật Tâm
...
Lấy chồng xứ lạ Thùy Dương - Lê Tứ
...
Bông ô môi Thùy Dương - Nhật Tâm