...
Tổ Quốc Gọi Tên Mình Nguyễn Phi Hùng
...
Hướng Về Hà Nội Nguyễn Phi Hùng
...
...
Những Ánh Sao Đêm Nguyễn Phi Hùng
...
Người Hà Nội Nguyễn Phi Hùng
...
...
Hồn Việt Nguyễn Phi Hùng
...
Vào Xuân Nguyễn Phi Hùng
...
Như Chưa Từng Chia Tay. Nguyễn Phi Hùng
...
Sẽ Không Phải Chia Đôi. Nguyễn Phi Hùng
...
Vàng Son Một Thuở Yêu Em Nguyễn Phi Hùng
...
Xuân Yêu Thương (Remix) Nguyễn Phi Hùng
...
Trái Tim Phiêu Lãng. Nguyễn Phi Hùng - Nhã Ca
...
Xin Em Hãy Gõ Ba Tiếng. Nguyễn Phi Hùng
...
Việt Nam Quê Hương Tôi. Nguyễn Phi Hùng