...
Đôi mắt người xưa Đàm Vĩnh Thanh
...
Dịu dàng sắc xuân Đàm Vĩnh Thanh
...
Chiều xuân Đàm Vĩnh Thanh
...
Chỉ còn lại khúc ca Đàm Vĩnh Thanh
...
Bài thánh ca buồn Đàm Vĩnh Thanh