...
Thua Một Người Dưng Hoàng Long - Dang Nguyen
...
Tình Nghèo Có Nhau Dang Nguyen
...
Tàu Về Quê Hương Quỳnh Vy - Dang Nguyen
...
Nỗi Buồn Hoa Phượng Dang Nguyen - Thanh Linh
...
Cõi Nhớ Mã Tuyết Nga - Dang Nguyen
...
Nỗi Buồn Hoa Phượng Hoàng Long - Dang Nguyen
...
Chung Vầng Trăng Đợi Kim Linh - Dang Nguyen
...
Sương Lạnh Chiều Đông Hoàng Lê - Dang Nguyen