...
Sao Đổi Ngôi Đan Trường - Trung Quang
...
Phi Điểu Và Ve Sầu Đan Trường
...
Hôn Môi Xa (Ver. 2021) Đan Trường
...
Thanh Xuân Của Tôi Đan Trường
...
Đạo làm con Đan Trường
...
Từng Yêu (Cover) Đan Trường
...
Biết Tất Cả Rồi Đan Trường
...
...
Người Yêu Hỡi Thanh Thảo
...
Tình Bơ Vơ Mạnh Quỳnh - Thanh Thảo
...
Tình Đời Thanh Thảo - Đan Nguyên
...
Ta Chẳng Còn Ai Thanh Thảo - Hoài Phương
...
Có Quên Được Đâu Thanh Thảo - Hoài Phương
...
...
Một Thuở Yêu Người Lam Trường - Thanh Thảo