...
Hoa Cài Mái Tóc (Remix) Đinh Kiến Phong
...
Yêu Dấu Nhạt Màu (Remix) Đinh Kiến Phong
...
...
...
Xuân Sum Họp Đinh Kiến Phong
...
Hãy Quên Anh Và Xa Anh Đinh Kiến Phong - Tường Quân
...
...
Dù Sao Anh Vẫn Yêu Đinh Kiến Phong
...
Cảm Ơn Mẹ Đinh Kiến Phong
...
Mẹ Ơi Con Xin Lỗi Đinh Kiến Phong
...
Qua Đêm Nay (Remix) Đinh Kiến Phong
...
LK Lời tỏ tình ong bướm Đinh Kiến Phong
...
Quá khứ ngọt ngào Đinh Kiến Phong
...
Vì Một Điều Ước Đinh Kiến Phong
...
Vì Một Điều Ước Đinh Kiến Phong