...
Đoạn Tuyệt Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Vợ Ghen Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Dem Tam Su Ngọc Hân - Ân Thiên Vỹ
...
Câu Chuyện Đầu Năm Ngọc Hân - Khánh Bình
...
Cho Anh Được Làm Quen Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Người Thương Kẻ Nhớ Ngọc Hân - Võ Hoàng Lâm
...
Mùa Hạ Buồn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Trả Lại Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Tình Xưa Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Chút Kỷ Niệm Buồn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Ăn Năn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Đắp Mộ Cuộc Tình Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Đoạn Tái Bút Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Trả Hết Ân Tình Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Về Quê Ngoại Remix Nhiều ca sĩ