...
LK Lời Tình Trong Mưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Thoáng Giấc Mơ Qua Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Như Đã Dấu Yêu Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Nếu Còn Yêu Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Hồi Ức Đồi Thông Hai Mộ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Có Bao Giờ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Con Đường Mang Tên Em Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Chiều Cuối Tuần Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Đừng Nói Xa Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Gió Lạnh Đêm Hè Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Bạc Trắng Lửa Hồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng