...
Quên Cây Cầu Dừa Dương Hồng Loan
...
Mưa Chiều Miền Trung Dương Hồng Loan
...
LK Miền Tây Quê Tôi Tình Quê Miền Tây Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
...
LK Mời Anh Về Thăm Quê Em Dương Hồng Loan - Trí Quang
...
Đừng Trách Sáo Sang Sông Dương Hồng Loan
...
...
Nonstop Miền Tây Lương Gia Huy - Dương Hồng Loan
...
Chung Một Dòng Sông Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
...
Làm Dâu Xứ Lạ Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Quê Hương Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
...
...
Nonstop Miền Nam Lương Gia Huy - Dương Hồng Loan
...
Tình Quê Miền Tây Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
...
Xuân Quê Ta Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Liên Khúc Về Miền Tây Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan