...
Mãi Là Mẹ Hiền Dương Hồng Loan
...
LK Mây Lang Thang Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
...
Câu Chuyện Đầu Năm Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Bài Ca Tết Cho Em Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Xuân Quê Tôi Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Duyên Kiếp Mình Lỡ Làng Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Dương Hồng Loan - Bé Huỳnh Thiện Mỹ
...
Đêm Tâm Sự Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Mộng Ước Đôi Ta Dương Hồng Loan
...
Ve lai que dua Dương Hồng Loan
...
Về Thăm Lại Bình Dương Dương Hồng Loan
...
Ân Tình Phú Tân Dương Hồng Loan
...
Bông ô môi Duy Trường - Dương Hồng Loan
...
Chiều quê kỉ niệm Dương Hồng Loan
...
Đêm hạ buồn Dương Hồng Loan