...
Cõi Nhớ Dương Hồng Loan
...
Sao Út Nỡ Vội Lấy Chồng Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Đừng Nói Xa Nhau Dương Hồng Loan - Đoàn Ngọc Tuấn
...
Đính Ước Dương Hồng Loan
...
Không Bao Giờ Quên Anh Lương Gia Huy - Dương Hồng Loan
...
Hương Tóc Mạ Non Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Nếu Xuân Này Vắng Anh Dương Hồng Loan
...
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Cây Bã Đậu Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
...
Tình Ngăn Đôi Bờ Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
...
Mãi Là Mẹ Hiền Dương Hồng Loan
...
LK Mây Lang Thang Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
...
Câu Chuyện Đầu Năm Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Bài Ca Tết Cho Em Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Xuân Quê Tôi Dương Hồng Loan - Khánh Bình