...
Giấc Mơ Tuyệt Vời Nguyễn Hải Yến
...
Biết Em Còn Chút Dỗi Hờn Nguyễn Hải Yến
...
Phố Mùa Đông Nguyễn Hải Yến
...
Có Một Người Vẫn Thương Nguyễn Hải Yến - Tăng Phúc
...
Đừng Nghĩ Mình Là Duy Nhất Nguyễn Hải Yến
...
...
Thôi Đừng Chiêm Bao (Remix) Nguyễn Hải Yến
...
Nỗi Nhớ Dịu Êm (Remix) Nguyễn Hải Yến
...
Nỗi Đau Ngọt Ngào (Remix) Nguyễn Hải Yến
...
Một Thời Đã Xa (Remix) Nguyễn Hải Yến
...
Hãy Về Với Em (Remix) Nguyễn Hải Yến
...
Đêm Lao Xao (Remix) Nguyễn Hải Yến
...
Có Quên Được Đâu (Remix) Nguyễn Hải Yến
...
Bên Em Là Biển Rộng Nguyễn Hải Yến
...
Đã Hơn Một Lần Nguyễn Hải Yến