...
Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu Đoàn Minh - Dương Hồng Loan
...
Yêu Người Chung Vách Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Yêu Dấu Hà Tiên Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
...
Yêu Cái Mặn Mà Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Vùng Lá Me Bay Dương Hồng Loan
...
Út Điệu Dương Hồng Loan
...
Xuân Đẹp Làm Sao Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Qua Cầu Cửa Đại Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Tuyết Lạnh Dương Hồng Loan - Hữu Khương
...
Trăng Về Thôn Dã Dương Hồng Loan
...
Trai Tài Gái Sắc (Remix) Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Dương Hồng Loan - Hoàng Ngọc Anh
...
Tình Vội Chia Ly Duy Trường - Dương Hồng Loan
...
Tình Dã Tràng Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
...
Tình Cây Mía Lau Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan