...
...
Đừng Lo Cho Anh Châu Khải Phong
...
Kết Thúc Không Vui Châu Khải Phong
...
Khoảng Cách Đôi Ta Châu Khải Phong
...
Hy Sinh Tất Cả Vì Em Remix Châu Khải Phong
...
...
Tình Thôi Xót Xa Remix Châu Khải Phong
...
Nỗi Đau Mình Anh Châu Khải Phong
...
Sợ Remix Châu Khải Phong
...
Nỗi Đau Xót Xa Châu Khải Phong
...
Quay Về Đi Em Remix Châu Khải Phong
...
...
Chỉ Còn Nỗi Đau Remix Châu Khải Phong - Lương Gia Hùng
...
Bên Nhau Thật Khó New version Châu Khải Phong - Khang Việt
...
Nụ Cười Không Vui (Beat) Châu Khải Phong