...
Đổi Thay (Remix) (Beat) Châu Khải Phong
...
Để Anh Bên Em (Beat) Châu Khải Phong
...
...
Bữa Tối Một Mình (Beat) Châu Khải Phong
...
Anh Cần Em Châu Khải Phong - Khang Việt
...
Chốt Lại Em Muốn Chia Tay Remix Châu Khải Phong - Khang Việt
...
Chốt Lại Em Muốn Chia Tay Châu Khải Phong - Khang Việt
...
Chỉ Có Tình Yêu Châu Khải Phong
...
Anh Thích Em Như Xưa Châu Khải Phong
...
Đớn Đau Anh Vẫn Yêu Châu Khải Phong
...
...
Đã Đến Lúc Anh Phải Nói Châu Khải Phong - Vương Bảo Nam
...
...
Nụ Cười Không Vui Châu Khải Phong
...
Nếu Cứ Như Vậy Châu Khải Phong