...
Chỉ Yêu Mình Em 2 Châu Khải Phong
...
Có Em Trong Đời (Remix) Châu Khải Phong - DJ Tuan Anh
...
Chỉ Yêu Mình Em Beat Châu Khải Phong
...
Có Em Trong Đời Châu Khải Phong
...
Người Anh Yêu Châu Khải Phong
...
Em Là Món Quà Vô Giá Remix Châu Khải Phong
...
Người Đã Yêu Ai Remix Châu Khải Phong
...
Người Anh Yêu Beat Châu Khải Phong
...
Chỉ Yêu Mình Em Remix Châu Khải Phong
...
Nỗi Đau Hằn Sâu Châu Khải Phong - Hạo Minh
...
Em Là Món Quà Vô Giá Châu Khải Phong
...
Xa Một Trời Thương Nhớ Châu Khải Phong
...
Người đã yêu ai Châu Khải Phong - Lương Gia Hùng
...
Người Đã Yêu Ai Châu Khải Phong - Lương Gia Hùng
...
Chuỗi Ngày Vắng Em Châu Khải Phong