...
Không Còn Nhớ Người Yêu Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Xin Em Đừng Khóc Vu Quy Hương Ngọc Vân
...
Gặp Lại Cố Nhân Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Hát Nữa Đi Em Hương Ngọc Vân
...
Hai Bàn Tay Trắng Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Phận Gái Thuyền Quyên Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Về Đâu Mái Tóc Người Thương (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Trở Về Cát Bụi (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Phút Cuối (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Ai Cho Tôi Tình Yêu (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Ngõ Hồn Qua Đêm (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Thói Đời (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Được Tin Em Lấy Chồng (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Thương Quá Việt Nam Hương Ngọc Vân
...
Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm Hương Ngọc Vân