...
...
Sáng Yanbi - BigDaddy
...
...
...
Thu Buồn Yanbi
...
Trà Chanh Nhiều ca sĩ
...
...
...
Mưa Nhớ Em Yanbi - Jan Saker
...
...
My Lady (Remix) Nhiều ca sĩ
...
Giá Như Yanbi
...
...
Vu Vơ Yanbi - JayTee
...
Đến Khi Nào Yanbi - JC Hưng