...
Mưa Trên Phố Huế Thi Phượng
...
Mùa Hoa Cải Thi Phượng
...
...
Một Lần Dang Dở Thi Phượng
...
Lời Cô Gái Lệ Ninh Thanh Phương - Thi Phượng
...
Lỡ Hẹn Với Dòng Lam Thi Phượng - Triệu Đình Minh
...
...
Lâu Đài Tình Ái Quang Đại - Thi Phượng
...
Khúc Hát Ân Tình Tuấn Anh - Thi Phượng
...
Huyền Thoại Trăng Nhật Lệ Thi Phượng - Triệu Đình Minh
...
Hương Ca Ba Miền Thi Phượng
...
Huế Xưa Hải Anh - Thi Phượng
...
Huế Và Em Thi Phượng
...
Hồn Quê Thi Phượng
...
Hoa Vô Thường Thi Phượng