Sivan
Writing Song Minh An Sivan - Will Dawind
Cảm Ơn Em Minh An Sivan
Cảm Ơn Em (Beat) Minh An Sivan
Anh Không Tha Thứ

Đình Dũng

01
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

02
05
Thế Thái

Hương Ly

06
Cô Gái Vàng

HuyR - Tùng Viu

08
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

09
Một Mình Có Buồn Không

Thiều Bảo Trâm - Lou Hoàng

10
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

11
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

01
Cô Gái Vàng

HuyR - Tùng Viu

03
04
Anh Không Tha Thứ

Đình Dũng

05
Hai Chữ Đã Từng

Như Việt

06
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

07
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

08
Thế Thái

Hương Ly

12