...
Hey Boy Đông Nhi
...
...
Đến Bên Mưa Đông Nhi
...
Đợi Chờ Đông Nhi
...
...
Có Những Yêu Thương Nào Đông Nhi - Huỳnh Thanh Bình
...
Vì Ai Vì Anh Đông Nhi
...
Baby Là Anh Đó Đông Nhi
...
...
...
Tình Yêu Và Bạn Ông Cao Thắng
...
Ta Nên Dừng Lại Ông Cao Thắng
...
Ước Ao Một Mình Tôi Ông Cao Thắng
...
Nắng Tin Yêu Ông Cao Thắng
...
La La La Ông Cao Thắng