...
Về Dưới Mái Nhà Đăng Anh - Hoàng Mai Trang
...
...
Đêm Nhớ Người Tình Hoàng Mai Trang
...
Duyên Phận Hoàng Mai Trang
...
Em Về Bến Bắc Hoàng Mai Trang
...
Mưa Về Miền Tây Hoàng Mai Trang
...
Lối Về Xóm Nhỏ Hoàng Mai Trang - Chí Thanh
...
Nỗi Buồn Chim Sáo Hoàng Mai Trang
...
...
...
Mối tình đầu VŨ HẢI
...
Tình xưa Dương Triều Vỹ - Hoàng Mai Trang
...
Lúa mùa duyên thắm Hoàng Mai Trang - Chí Thanh
...
Lòng mãi yêu thương Hoàng Mai Trang
...
Bông ô môi Đăng Anh - Hoàng Mai Trang