...
Tình Mẹ Nguyễn Hồng Ân
...
Tình Khúc Buồn Nguyễn Hồng Ân
...
Tình Đẹp Như Mơ Nguyễn Hồng Ân
...
Xin Còn Gọi Tên Nhau Nguyễn Hồng Ân
...
Xa Em Kỷ Niệm Nguyễn Hồng Ân
...
Xin Thời Gian Qua Mau Nguyễn Hồng Ân
...
Trong Trái Tim Chúa Nguyễn Hồng Ân
...
Trăm Nhớ Ngàn Thương Nguyễn Hồng Ân - Kim Anh
...
Bình Yên Nguyễn Hồng Ân
...
Ca Dao Mẹ Nguyễn Hồng Ân
...
Chờ Người Nguyễn Hồng Ân
...
Chiều Nay Không Có Em Nguyễn Hồng Ân
...
Chia Tay Hoàng Hôn Nguyễn Hồng Ân
...
Cát Bụi Nguyễn Hồng Ân - Nhiều Ca Sỹ
...
Cám Ơn Người Tình Nguyễn Hồng Ân