...
...
Hương Bách Hợp Trọng Tấn
...
...
Hương Thầm Trọng Tấn
...
Bài Ca Thống Nhất Trọng Tấn
...
...
Thơ Tình Lính Biển Trọng Tấn
...
Nhớ Đêm Giã Bạn Trọng Tấn
...
Tình ca tây bắc Trọng Tấn
...
Tiếng Đàn Bầu Trọng Tấn
...
...
...
Gần lắm Trường Sa Trọng Tấn
...
Hà Nội Ngày Ấy Trọng Tấn
...