...
...
...
...
Xuân Tha Phương Fony Trung
...
...
Xuân Đất Khách Fony Trung
...
...
...
...
OK Yêu Fony Trung
...
...
Khúc Nhạc Ngày Xuân Fony Trung - Kim Thư
...
Chìm Đò Fony Trung
...
Căn Nhà Dĩ Vãng Fony Trung - Thảo My
...
Thành phố buồn remix Fony Trung - Nhiều Ca Sỹ