...
Café Đắng Và Mưa Lưu Ánh Loan
...
Biệt Ly Lưu Ánh Loan
...
Ảo Ảnh Lưu Ánh Loan
...
Thiên Đàng Ái Ân Lưu Ánh Loan
...
Mưa Bụi 1 Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
...
Lan Và Điệp 1 Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
...
Nếu Chúng Mình Cách Trở Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
...
...
Duyên Kiếp (Liveshow Thương Quá Việt Nam) Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
...
...
Dĩ Vãng Hoàng Nhật Minh - Lưu Ánh Loan
...
Tân Cổ Bánh Bông Lan Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
...
Tình bơ vơ Lưu Ánh Loan - Hữu Khương
...
Thành Phố Mưa Bay Lưu Ánh Loan