...
Nghia Nang Tinh Cha Beat Tuấn Phạm
...
Xa Cha Nho Me Tuấn Phạm
...
On Me Tinh Cha Tuấn Phạm
...
Vo Va Bo Tuấn Phạm
...
Đêm giữa ngày Tuấn Phạm - Võ Đình Nam