...
Từ Cổ Chí Kim (Remix) Trương Khải Minh - DK Lâm
...
...
Cưới Em Liền Tay (Vinahouse) Trương Khải Minh - DK Lâm
...
...
...
...
...
Năm Mới Bình An Beat Trương Khải Minh
...
Năm Mới Bình An Trương Khải Minh
...
...
...
...
...
...
Nỗi Đau Ai Thấu Trương Khải Minh