...
Hãy Đợi Đấy (Nupakachi) Only C - Lou Hoàng
...
Ngày Em Đi Only C - Lou Hoàng
...
Thương Chị Nhiều ca sĩ
...
Wake up V.A - Huỳnh James
...
...
Anh Em Chân Chính Lil Shady - V.A
...
...
Hoàng Hôn V.A - Jase
...
Tick Tock V.A - Pixel Neko
...
ECS Luv Lil Shady - V.A
...
...
Sài Gòn Night Tronie Ngô - V.A
...
Chuyện Ba Người V.A - Kim Thư
...
Phát Điên V.A - Teeayz
...
Trái Tim Chia Đôi Nguyên Khôi - V.A