...
Khúc Giao Mùa (Remix) Châu Khải Phong
...
Kỷ niệm không vui Châu Khải Phong
...
Vẫn Yêu Như Thuở Ấy Châu Khải Phong
...
...
Lòng tự cao Châu Khải Phong - Ngọc Thúy
...
Người thay thế Châu Khải Phong
...
chi yeu minh em 1 Châu Khải Phong
...
Nước Mắt Vì Sao Rơi Châu Khải Phong
...
Thờ Ơ Châu Khải Phong
...
Loi Hua Em Da Quen Châu Khải Phong
...
Nguoi Thay The Châu Khải Phong
...
Kiếp Tay Trắng Châu Khải Phong
...
...
Khóc Cho Tình Gian Dối Châu Khải Phong