...
LK Mai Lỡ Xa Nhau Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Hành Trình Trên Đất Phù Sa Remix Hồ Việt Trung - Khưu Huy Vũ
...
Hai Mái Nhà Tranh Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
...
Yêu Một Mình Khưu Huy Vũ
...
Vọng Cổ Buồn Khưu Huy Vũ
...
...
...
...
Vì Lỡ Thương Nhau Khưu Huy Vũ
...
Ngựa Ô Thương Nhớ Remix Khưu Huy Vũ - Bạch Công Khanh
...
Vợ Bỏ Khưu Huy Vũ
...
Tuổi Nàng 15 Khưu Huy Vũ
...
Trai Quê Remix Khưu Huy Vũ
...
Trai Quê Khưu Huy Vũ