...
Con Đường Xưa Em Đi Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Chuyến Đò Không Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Chuyện Đời Xe Ôm Khưu Huy Vũ
...
Bông Ô Môi Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Áo Mới Cà Mau Khưu Huy Vũ - Phùng Ngọc Huy
...
Con Đường Xưa Em Đi Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
...
...
...
Bóng Dáng Mẹ Hiền Khưu Huy Vũ - Vũ Luân
...
Bà Năm Khưu Huy Vũ
...
Ba Tháng Tạ Từ Khưu Huy Vũ
...
Đổi Thay Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
...
...
Điệu Dân Ca Buồn Nguyễn Kha - Khưu Huy Vũ
...
Đoản Ca Xuân Remix Khưu Huy Vũ