...
Phượng Hồng Nên Đôi Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Thôi Em Về Đi Em Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
...
Con Đò Lỡ Hẹn Khưu Huy Vũ
...
Út Mén Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
...
Như Đã Dấu Yêu Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
...
Nonstop Miền Nam Lương Gia Huy
...
Con Đường Mang Tên Em Lương Gia Huy - Giáng Tiên
...
Thương Về Cố Đô Lương Gia Huy - Lâm Chấn Huy
...
Tiền Lương Gia Huy - Ngọc Sơn
...
Ghen Vợ Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Phải Duyên Phải Nợ Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
...
...
...
...