...
Bản Tình Cuối Dương Ngọc Thái - Lương Gia Huy
...
Chiếc Xuồng Dương Ngọc Thái - Cẩm Ly
...
Chút Kỷ Niệm Buồn Dương Ngọc Thái
...
Kiếp Đam Mê Dương Ngọc Thái - Hương Lan
...
Đập Vỡ Cây Đàn Dương Ngọc Thái - Hương Lan
...
Đạo Làm Con Dương Ngọc Thái - Ngọc Sơn
...
Tủi Phận Dương Ngọc Thái
...
Ba Đứa Bạn Nghèo Nhiều ca sĩ
...
Duyên Kiếp Dương Ngọc Thái
...
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Dương Ngọc Thái
...
Em Đi Trên Cỏ Non Dương Ngọc Thái - Thúy Hằng
...
Hương Sắc Miền Nam Dương Ngọc Thái - Thúy Hằng
...
Em Là Tất Cả Dương Ngọc Thái
...
Chẳng Lẽ Dương Ngọc Thái
...
Đưa Đò Dương Ngọc Thái - Phi Bằng