...
Hoan Ca (Joys) Trần Thu Hà
...
...
Mặt Nạ (Mask) Trần Thu Hà
...
Đêm (Nyx) Trần Thu Hà
...
Thăng Hoa (Sublime) Trần Thu Hà
...
Hương Xưa Trần Thu Hà
...
The Shadows Of Your Smile Trần Thu Hà
...
Khoảng Vắng Chờ Em Trần Thu Hà
...
Em Về Tinh Khôi Trần Thu Hà