...
Dịu dàng sắc xuân Đàm Vĩnh Thanh
...
Chiều xuân Đàm Vĩnh Thanh
...
Chỉ còn lại khúc ca Đàm Vĩnh Thanh
...
Bài thánh ca buồn Đàm Vĩnh Thanh
...
Anh cho em mùa xuân Đàm Vĩnh Thanh