...
Giã Từ Fony Trung - Huỳnh Thanh Vinh
...
Bội Bạc Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh
...
Chuyện Tình Em Với Tôi Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh
...
Mãi Tìm Nhau Hồng Quyên - Huỳnh Thanh Vinh
...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Hồng Quyên - Huỳnh Thanh Vinh
...
Yêu Thầm Hồng Quyên - Huỳnh Thanh Vinh
...
Tình Chỉ Đẹp Huỳnh Thanh Vinh
...
Chuyện Đêm Mưa Huỳnh Thanh Vinh
...
...
Đêm Tóc Rối Huỳnh Thanh Vinh
...
Thuyền Xa Bến Đỗ Huỳnh Thanh Vinh
...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Huỳnh Thanh Vinh
...
Những Lời Này Cho Em Huỳnh Thanh Vinh
...
Hoa Tím Người Xưa Huỳnh Thanh Vinh
...
Sầu Lẻ Bóng Huỳnh Thanh Vinh