Nhạc Trữ Tình

Mình ơi Diễm Quỳnh
Mùa Đông Berlin Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Tình Bơ Vơ Nguyễn Hồng Ân
Lý Tình Bạn Đan Phương - Sơn Hạ
Tiền Lý Chí Vinh