Nhạc Trữ Tình

Tỉnh Ngộ Người Ơi Trần Nhật Quang
Xuân Quê Hương 2 Đông Quân - Diễm Thùy
Nếu Một Ngày Lâm Triệu Minh
Mưa Chiều Nhớ Ai Trần Nhật Quang
Mừng Đón Giáng Sinh Linh Mục Quang Lâm
Lạy Phật Dược Sư Tuấn Tú Bolero
Sầu Lẻ Bóng 2 Lê Thu Uyên
Nếu Một Ngày Micae Lê Hùng
Chưa Vơi Câu Hò Chế Thanh - Lê Sang
Túy Ca Minh Luân